Privacyverklaring

Scamele Muziek & Sportcafé hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Scamele Muziek & Sportcafé. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018.

Scamele Muziek & Sportcafé is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Scamele Muziek & Sportcafé verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2. Wie is bij Scamele Muziek & Sportcafé verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties? 3. Waarvoor verwerkt Scamele Muziek & Sportcafé uw persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Scamele Muziek & Sportcafé verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoe lang zal Scamele Muziek & Sportcafé uw persoonsgegevens bewaren?

5. Kan ik als klant van Scamele Muziek & Sportcafé mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?